Coaching

Coaching is een antwoord op de 24-uurs economie en de continue stroom aan informatie. Van de ene kant zijn we op zoek naar prikkels, beleving en avontuur maar aan de andere kant hebben we steeds meer behoefte aan rust en bewustzijn.

Wat is coaching?

Een coach helpt mensen om zelf hun persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven vorm te geven. De keuze voor een coach is een persoonlijke. Mensen worden zich bewust en gaan op zoek naar meer inhoud en zingeving. En altijd draait het om de drie kernvragen wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.

Als je het moeilijk vindt om keuzes te maken, als je het overzicht over je leven kwijt bent of als je je eenzaam en leeg voelt. De aanleiding kan ook zijn dat je jezelf vaak vergelijkt met anderen en zij het in jouw ogen beter doen dan jij. Coaching concentreert zich op de kwaliteit en vormgeving van het leven. Versterken van de balans tussen de persoonlijke wensen en de relatie tot het werk en de wereld om zich heen is het doel. Niet voor niets is juist deze vorm van coaching in opmars. Jong en oud vraagt zich af Is dit nu alles? Steeds meer staan mensen stil bij vragen over de zin van het leven en ervaren ze een innerlijke onrust. Mensen voelen zich geleefd alsof niet zij zelf de keuzes maken. En twijfelen over hun keuzes, ze twijfelen over hun opleiding, hebben twijfels over carrière- of partnerkeuze.

Volwassenen en jongvolwassene

Individuele coaching is een praktische en laagdrempelige vorm van hulpverlening. Puur inZicht begeleidt en ondersteund volwassenen en jongvolwassene (leeftijd van 18 tot 25 jaar). Door te kijken naar de huidige situatie en welke stappen gezet kunnen worden, werkt Puur inZicht graag oplossing- maar vooral ook toekomstgericht.

Het doel is om een ieder op zijn of haar eigen kracht tot een oplossing te laten komen. Op deze manier wordt vertrouwen gecreëerd om in de toekomst zelf lastige situaties te kunnen oplossen.

Door te praten, te kijken, te luisteren en te voelen ontdekt je welke kwaliteiten en vaardigheden je hebt en welke vaardigheden hij of zij kan leren om zo beter om te gaan met zijn of haar probleem.

Hoogsensitief – Hooggevoelig

De termen hoogsensitief en hooggevoelig worden heel vaak door elkaar gebruikt, alsof het synoniemen zijn. Dat is niet zo, het belangrijke verschil is:

Hoogsensitiviteit is een aangeboren persoonlijkheidskenmerk. Bij (HSP) hoogsensitieve personen heeft de thalamus een verlaagde drempel waardoor iemand meer prikkels binnen krijgen. Thalamus is een belangrijk schakelstation voor allerlei informatie van zintuigen op weg naar de hersenschors. Ongeveer 20% van de bevolking is hoogsensitief. Een HSP- persoon is meer dan gemiddeld gevoelig. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn. Zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.

Hooggevoeligheid is een (over-)emotionele reactie. Het is een soort alarm van het zenuwstelsel dat het even te veel is geweest. Als de stress zich opstapelt kan je emotioneler reageren. Je kunt meer prikkelbaar, angstig en verdrietig zijn en irriteert je aan alles en iedereen. Alle grenzen zijn bereikt, de bekende laatste druppel in de emmer.

Heel belangrijk is om naar je gevoel te luisteren als je hoogsensitief of hooggevoelig bent. Je goed voor jezelf zorgt, je jouw grenzen goed bewaakt, je omgeeft met positieve mensen en je goed afstemt op je eigen behoefte. Hierdoor krijg je innerlijke rust en de juiste verbinding met jezelf.

Loopbaan coaching

Loopbaan coaching kan worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van werk, scholing en carrière. Deze vraagstukken hebben veelal betrekking op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Het doel van loopbaan coaching is ondersteuning te bieden bij het sturing en richting geven aan eigen loopbaan. Deze begeleiding vindt plaats op basis individuele gesprekken tussen de kandidaat en de loopbaancoach.

Loopbaan coaching is er op gericht (nieuwe) inzichten te geven in:

  • welke elementen motiveren en energie geven maar ook welke demotiveren;
  • sterke en zwakke kanten;
  • functionele en disfunctionele werkhouding;
  • drijfveren, verlangens, vaardigheden en/ of talenten.

Coach methodes van Puur inZicht

Puur inZicht werkt vanuit verschillende invalshoeken, zo wordt gewerkt met de methodiek systemisch coachen en volgens de wetten van de natuur, waarbij de thema’s veiligheid, erkennen, autonomie en zingeving centraal staan.

Systemisch coachen is een therapeutische methode die gericht is op familiesystemen. Puur inZicht werkt met deze methode omdat je onbewust als lid van het systeem verstrikt kunt raken in het lot van een ander. Puur inZicht gaat samen met jou op onderzoek uit om verborgen patronen en de dynamiek uit de familie van herkomst, partnerrelatie(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken.

Het doel van systemisch coachen is om inZicht te krijgen op de interacties van jouw systemen en de samenhang met de coachvraag. Er wordt gekeken welke positie je hebt ingenomen en welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe je weer meer in de eigen kracht kan komen. Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding openen zich nieuwe wegen voor veranderingen zowel in je privé leven als in je werk.

Coachen met de wet van de natuur waarbij de thema’s veiligheid, erkennen, autonomie en zingeving centraal staan geven een volledig beeld waarom je doet zoals je doet. Gaandeweg het leven maken wij onbewuste verhalen die wij zijn gaan geloven of hebben opgelegd gekregen door onze omgeving. Het volledig (zelf) acceptatie is het hoofdthema waar het om draait. Wanneer jij jezelf accepteert en waardeert en je behoeftes en verlangens volgt, komt er een positieve stroming en zal er meer rust komen in je hoofd en zal het geluk in het leven toenemen.  

Meer weten over Puur inZicht coaching Tiel?

Wil je meer weten over de diverse coachingstrajecten van Puur inZicht in Tiel? Neem dan contact op voor meer informatie.