Verzuimbegeleiding

Werkgever en medewerkers hebben een sleutelrol bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Tegelijkertijd is iedere werkgever verplicht om zich te laten ondersteunen bij het verzuimbeleid.

Verzuimbegeleiding uitbesteden

U kunt ervoor kiezen om verzuimbegeleiding uit te besteden aan een verzuimcoach of re-integratiecoach. Dit bespaart uw organisatie veel tijd en u hoeft geenmoeite te doen om te investeren in de deskundigheid van uw eigen medewerkers. Bianca van Oss van Puur inZicht Coaching heeft jarenlang ervaring als verzuimbegeleider en ondersteunt organisaties bij verzuimbegeleiding.

Het belang van verzuimbegeleiding

Een dag verzuim kost een werkgever gemiddeld € 250. Het belang van een passende verzuimbegeleiding is groot. Werkgevers kunnen zelf het verschil maken ten aanzien van verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Een goed beleid omtrent arbeidsomstandigheden kan uitval van medewerkers deels voorkomen. Bij (tijdelijke) arbeidsbeperkingen kunnen leidinggevenden en medewerkers vaak zelf tot andere oplossingen komen. Bijvoorbeeld door tijdelijke aanpassing van werktijden of andere werkzaamheden.

Verzuimpreventie

Verzuimpreventie richt zich op het achterhalen van verzuimoorzaken en het treffen van maatregelen om verzuim te voorkomen. Ervaring leert dat voorkomen beter én voordeliger is dan genezen.

Puur inZicht helpt organisaties bij het in kaart brengen van de risico’s met aandacht voor:

  • Verzuimende medewerkers;
  • Niet verzuimende medewerkers met een verhoogd risico uit te vallen.

Zo krijgt een organisatie inZicht in de gezondheid van de organisatie. Vervolgens kan Puur inZicht advies geven hoe de risico’s zoveel mogelijk beperkt kunnen worden, door maatregelen te treffen die het verzuim binnen een organisatie terug kunnen dringen. Daarbij kijkt Puur inZicht wat er moet gebeuren door zowel de organisatie als door de medewerkers zélf om verzuim te voorkomen.

Burn-out en stressklachten

Vaak ontstaat een burn-out of overspannenheid op een moment in je leven dat er teveel factoren zijn die tegelijk of te intens je aandacht vragen: werk, kinderen, een zieke dierbare, of een deel van je karakter dat altijd alles perfect wil doen of altijd alles in de hand wil houden, of de sociale verplichting die je voelt om het iedereen altijd naar de zin te maken. Op een bepaald moment lukt het gewoon niet meer om aan alle eisen, die je aan jezelf stelt of die door anderen aan je gesteld worden, te voldoen.

Ongemerkt ga je keer op keer over je grenzen heen. De stressfactoren wisselen elkaar af: emotionele stress (zorgen om een naaste, relatiestress, overlijden van een dierbare), mentale stress (werk, studie), fysieke stress (te fanatiek sporten, ziekte) en omgevingsstress (woon-, werkomgeving) en maken dat het lichaam in een permanente vecht-vluchtreactie terecht komt.

Het herstel gaat in kleine stapjes en met veel bewustwording van waarom doe ik zoals ik doe. De combinatie van bewegen, NIET prestatiegericht zijn, de natuur in en mentale coaching hebben een bijzonder effect.

Duurzaam inzetbaarheid

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en medewerkers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Als coach is Bianca van Oss gespecialiseerd in het begeleiden van zieke medewerkers en draagt zij graag bij aan het welzijn van medewerkers en het duurzaam terugkeren op de arbeidsmarkt.

Verzuimbegeleiding Tiel

Bianca van Oss van Puur inZicht Coaching  is verzuimbegeleider in Tiel (Gelderland) en omstreken. Ze begeleidt en ondersteunt organisaties bij verzuimtrajecten. Wil je meer weten over verzuimbegeleiding door Puur inZicht? Neem dan contact op voor meer informatie.