Bewustwording

Bewustwording is de beleving van je eigen ik en je omgeving. Weten wat je ziet, hoort, voelt en weten wat er in je omgaat. Je vrij voelen om te handelen of te zijn en de keuze hebben uit verschillende mogelijkheden.

Gedrag wordt vaak beïnvloed door geconditioneerde processen. Handelingen die gebaseerd zijn op emoties die nog niet verwerkt zijn. Je gedrag is vaak gebaseerd op gewoontes en je ziet vaak maar één of een beperkt aantal mogelijkheden om te handelen.

Bewustwording vraagt het durven openen van je hart om te beleven en te durven voelen.

Persoonlijke ontwikkeling

Er zijn allerlei redenen om je te verdiepen in jezelf en je persoonlijke ontwikkeling en mentale groei. Maar wat de reden ook is, belangrijk is dat je zelf de verantwoordelijkheid en leiding neemt in je leven!

Persoonlijke groei gaat over het (verder) ontwikkelen van eigenschappen in jezelf die je helpen je doelen te bereiken. Het belangrijkste in je leven is een gezond gevoel van zelfvertrouwen, het kennen van je kwaliteiten en deze goed inzetten. Vanuit hier kun je groeien en je identiteit verder ontwikkelen. Dit  gaat verder dan een algemeen leerproces, groeien als persoon in vaardigheden en capaciteiten of bijvoorbeeld karakterontwikkeling. Kies voor jezelf.

Organisatieontwikkeling

“Wat is organisatieontwikkeling?” Bij deze vraag krijg je verschillende antwoorden. Organisatieontwikkeling is dan ook een containerbegrip dat gerelateerd is aan begrippen en concepten als verandermanagement, leren, ontwikkelen en implementeren.  

Organisatieontwikkeling gaat over het succesvol realiseren van verandering(en) in de persoonlijke of organisatorische situatie. Medewerkers komen (zelf) in hun kracht, de verantwoordelijkheid blijft waar deze hoort en de onderlinge communicatie verbeterd. Dit is uiteindelijk merkbaar op verschillende plekken in de organisatie. Namelijk op persoonlijk niveau, teamniveau, samenwerkingsniveau én organisatieniveau.

Puur inZicht werkt in organisaties met de wet van de natuur, waarin de thema’s veiligheid, erkenning, autonomie en zingeving centraal staan. De aanpak van Puur inZicht zorgt voor meer bewustzijn waardoor medewerkers na afloop van een traject krachtiger zijn en meer eigenaarschap tonen. Hierdoor wordt de betrokkenheid en het werkgeluk vergroot.

De hoofdzaken zijn:

  • Verbindingen leggen
  • Zichtbaar maken van de onderliggende patronen,
  • Belemmeringen die de betrokkenen in het hier en nu ervaren om daadwerkelijke verandering te bewerkstelligen,
  • Verandering vanuit de mens in plaats vanuit de organisatie

Resultaten in de organisatie

  • Het lerend vermogen neemt toe. Nieuwe ideeën vinden gehoor en mensen herkennen weerstanden die leren en samenwerken in de weg staan
  • Discussies of problemen herhalen zich minder omdat medewerkers opener en transparanten durven zijn (vertrouwensbasis)
  • Problemen zijn bespreekbaar en belanden minder vaak in de doofpot
  • De grenzen van veranderbaarheid worden zichtbaar
  • Iedereen werkt met meer plezier en voldoening

Helaas loopt zeventig procent van deze initiatieven vroegtijdig vast of worden de beoogde resultaten niet bereikt. Als oorzaak hiervoor gelden uiteenlopende redenen, waarbij in vrijwel alle gevallen één belangrijke oorzaak centraal staat: er wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangrijkste speler, namelijk de betrokken medewerker.

Bewustwordingsprogramma: STOP!

Je kent het wel: ik moet vandaag nog dit, ik moet vandaag nog dat. Is nu vandaag die afspraak of morgen.? Zijn voor vandaag wel alle boodschappen in huis en komen de kinderen wel op tijd op school of hun sport? Druk, druk, druk, het lijkt wel een modewoord. Maar zijn wij met dit drukke leven wel zo blij en gelukkig en schaadt het onze gezondheid niet? Wij hebben geleerd om onszelf aan te passen, nemen patronen over van onze ouders en lopen continu mee in de stroom van de 24-uurs economie.

Houd jij alle ballen in de lucht en draag jij vaak alleen alle verantwoording? Is het omdat het niet anders kan of is het jouw eigen keuze om alles te doen? Hulp vragen is moeilijk en vind je misschien vaak niet nodig, want je kunt immers alles zelf. De verantwoording uit handen geven is ook al zoiets. Nee hoor, dat doe ik nog wel even, geen probleem. Maar ondertussen ben je grenzeloos bezig aan een uitputtingsslag en komt ineens de man met de hamer!

Als coach kom ik helaas pas in beeld als mensen al ver over alle grenzen heen zijn gegaan. Ik wil daarom een stap eerder in het leven komen van mensen om bij te dragen aan een bewust vrijwillige stilstand waarbij je jezelf de vraag gaat stellen:  waarom doe ik zoals ik doe.  Ook bij alle dagtaken en werkzaamheden stel jezelf eens de vragen: moet het wel echt? moet het nu? van wie moet het? voor wie doe ik het? Ik beloof je dat met wat mooie ‘Pure inZichten’ er veel mogelijkheden zijn om minder stressvol te leven en beter voor jezelf te zorgen.

In het bewustwordingsprogramma STOP ga ik samen met jou op zoek naar wat je echt wilt in je leven en waar jij gelukkig van word! Het programma maakt je bewust van waar je nu staat en waar je het liefst had willen staan. Wij gaan onderzoeken waarom je doet zoals je doet, waar jouw grenzen liggen en of je wel de juiste keuzes maakt. Alles met als doel ‘leef je eigen leven’.

Bewustwordingsprogramma: PUUR!

Ken je het gevoel dat je vol in je kracht staat met jouw eigenheid en dat je stevig je eigen plek inneemt? Of word je geleefd en kom je regelmatig dezelfde patronen tegen in zowel je privé als je zakelijke leven? Met het bewustwordingsprogramma PUUR kijken wij door middel van systemische opstellingen welke plaats jij hebt ingenomen en waarom je constant hetzelfde patroon tegenkomt en het niet lukt om de ze te doorbreken.

Ik zie helaas steeds meer mensen maar doorgaan omdat ze vastzitten in een levensstijl die door anderen (familiesystemen) of situaties zijn opgelegd en daardoor hun autonomie verliezen. Door het geluk niet in jezelf maar daarbuiten te zoeken, ga je meer achteruit dan vooruit en raak je verder verwijderd van je levensdoel en is de kans groot dat je lichaam in de weerstand gaat en je klachten krijgt. Autonomie betekent dat je mag ZIJN in de puurste vorm en je zelf beslist over hoe je wilt leven.

In het bewustwordingsprogramma PUUR ga ik samen met jou op zoek in jouw systeem van herkomst welke plek jij en jouw familieleden hebben ingenomen en wat de (belemmerende) vaste patronen zijn. Ook kijken wij samen wat jij nodig hebt om deze te doorbreken en gaan wij op zoek naar jouw autonomie. Autonoom zijn geeft niet alleen vrijheid, maar beantwoordt ook aan een reële behoefte om niet van anderen afhankelijk te zijn.

Het programma geeft Pure inZichten in de blauwdruk ( systeem van herkomst) en zorgt voor een reset moment om mee te nemen in de toekomst. Alles met als doel ‘wees jezelf’.

Bewustwordingsprogramma: HART!

Je hoort vaak: volg je hart, leef met je hart, open je hart, luister naar je hart, maar hoe doe je dat?

Veel mensen modderen plichtmatig door, omdat ze vaak vastzitten aan een levensstijl die door familie, werk en de omstandigheden zijn opgelegd.  Sommigen ervaren hierbij stress, anderen verveling en weer anderen verliezen hun levenslust en proberen ongemakkelijke gevoelens te bevredigen door geld uit te geven, te veel te eten, te veel te drinken, te hard te werken, op zoek te gaan naar plezier en ga zo maar door.

Door het geluk buiten onszelf te zoeken, gaan we meer achteruit dan vooruit en raken we meer en verder verwijderd van ons levensdoel. Pas als je stil staat en je naar de stem van je hart luistert, ontvouwt het levensproces zich volledig spontaan.

Puur inZicht biedt een krachtig bewustwordingsprogramma, waarin de wet van de natuur wordt ingezet. Hierin gaan wij terug naar de oorsprong van het leven en lopen wij samen een pad waarin Puur inZicht jou begeleidt om helderheid te geven waarom je verwijderd bent van je levensmissie en wat er nodig is om het levensgeluk weer terug te krijgen. Dit is een intensief programma voor mensen die het zat zijn om in hun hoofd te leven, die alleen maar verhaaltjes vertelt en het hart overruled. Het hart, zo mooi als je bewust bent van de kracht ervan!

Het programma geeft Pure inZichten in jouw ZIJN en wat je levensmissie is. Alles met als doel ‘kom bij je kern en leef je mooiste leven’.

Meer weten?

Wil je meer weten over de bewustwordingstrajecten van Puur inZicht? Neem dan contact op voor meer informatie.