Coaching

Coaching is een antwoord op de 24-uurs economie en de continue stroom aan informatie. Van de ene kant zijn we op zoek naar prikkels, beleving en avontuur maar aan de andere kant hebben we steeds meer behoefte aan rust en bewustzijn.

Wat is coaching?

Een coach helpt mensen om zelf hun persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven vorm te geven. De keuze voor een coach is een persoonlijke. Mensen worden zich bewust en gaan op zoek naar meer inhoud en zingeving. En altijd draait het om de drie kernvragen wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.

Als je het moeilijk vindt om keuzes te maken, als je het overzicht over je leven kwijt bent of als je je eenzaam en leeg voelt. De aanleiding kan ook zijn dat je jezelf vaak vergelijkt met anderen en zij het in jouw ogen beter doen dan jij. Coaching concentreert zich op de kwaliteit en vormgeving van het leven. Versterken van de balans tussen de persoonlijke wensen en de relatie tot het werk en de wereld om zich heen is het doel. Niet voor niets is juist deze vorm van coaching in opmars. Jong en oud vraagt zich af Is dit nu alles? Steeds meer staan mensen stil bij vragen over de zin van het leven en ervaren ze een innerlijke onrust. Mensen voelen zich geleefd alsof niet zij zelf de keuzes maken. En twijfelen over hun keuzes, ze twijfelen over hun opleiding, hebben twijfels over carrière- of partnerkeuze.

Individuele coaching

Individuele coaching is een praktische en laagdrempelige vorm van hulpverlening. Door te kijken naar de huidige situatie en welke stappen gezet kunnen worden, werkt Puur inZicht graag oplossing- maar vooral ook toekomstgericht. Het doel is om een ieder op zijn of haar eigen kracht tot een oplossing te laten komen. Op deze manier wordt vertrouwen gecreëerd om in de toekomst zelf lastige situaties te kunnen oplossen. Door te praten, te kijken, te luisteren en te voelen ontdekt je welke kwaliteiten en vaardigheden je hebt en welke vaardigheden hij of zij kan leren om zo beter om te gaan met zijn of haar probleem.

Burn-out en stressklachten

Vaak ontstaat een burn-out of overspannenheid op een moment in je leven dat er teveel factoren zijn die tegelijk of te intens je aandacht vragen: werk, kinderen, een zieke dierbare, of een deel van je karakter dat altijd alles perfect wil doen of altijd alles in de hand wil houden, of de sociale verplichting die je voelt om het iedereen altijd naar de zin te maken. Op een bepaald moment lukt het gewoon niet meer om aan alle eisen, die je aan jezelf stelt of die door anderen aan je gesteld worden, te voldoen.

Ongemerkt ga je keer op keer over je grenzen heen. De stressfactoren wisselen elkaar af: emotionele stress (zorgen om een naaste, relatiestress, overlijden van een dierbare), mentale stress (werk, studie), fysieke stress (te fanatiek sporten, ziekte) en omgevingsstress (woon-, werkomgeving) en maken dat het lichaam in een permanente vecht-vluchtreactie terecht komt.

Het herstel gaat in kleine stapjes en met veel bewustwording van waarom doe ik zoals ik doe. De combinatie van bewegen, NIET prestatiegericht zijn, de natuur in en mentale coaching hebben een bijzonder effect.

Loopbaan

Loopbaan coaching kan worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van werk, scholing en carrière. Deze vraagstukken hebben veelal betrekking op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Het doel van loopbaan coaching is ondersteuning te bieden bij het sturing en richting geven aan eigen loopbaan. Deze begeleiding vindt plaats op basis individuele gesprekken tussen de kandidaat en de loopbaancoach.

Loopbaan coaching is er op gericht (nieuwe) inzichten te geven in:

· welke elementen motiveren en energie geven maar ook welke demotiveren;
· sterke en zwakke kanten;
· functionele en disfunctionele werkhouding;
· drijfveren, verlangens, vaardigheden en/ of talenten.

Hoogsensitief – Hooggevoelig

De termen hoogsensitief en hooggevoelig worden heel vaak door elkaar gebruikt, alsof het synoniemen zijn. Dat is niet zo, het belangrijke verschil is:

Hoogsensitiviteit is een aangeboren persoonlijkheidskenmerk. Bij (HSP) hoogsensitieve personen heeft de thalamus een verlaagde drempel waardoor iemand meer prikkels binnen krijgen. Thalamus is een belangrijk schakelstation voor allerlei informatie van zintuigen op weg naar de hersenschors. Ongeveer 20% van de bevolking is hoogsensitief. Een HSP- persoon is meer dan gemiddeld gevoelig. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn. Zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.

Hooggevoeligheid is een (over-)emotionele reactie. Het is een soort alarm van het zenuwstelsel dat het even te veel is geweest. Als de stress zich opstapelt kan je emotioneler reageren. Je kunt meer prikkelbaar, angstig en verdrietig zijn en irriteert je aan alles en iedereen. Alle grenzen zijn bereikt, de bekende laatste druppel in de emmer.

Heel belangrijk is om naar je gevoel te luisteren als je hoogsensitief of hooggevoelig bent. Je goed voor jezelf zorgt, je jouw grenzen goed bewaakt, je omgeeft met positieve mensen en je goed afstemt op je eigen behoefte. Hierdoor krijg je innerlijke rust en de juiste verbinding met jezelf.

Meer weten over Puur inZicht coaching Tiel?

Wil je meer weten over de diverse coaching trajecten van Puur inZicht in Tiel? Neem dan contact op voor meer informatie.