logo Puur inZicht RGB 500x220
Wil jij meer balans in je leven?

Coaching in Bewustzijn

Wie worstelt met levensvragen en -keuzes en het gevoel heeft geleefd te worden, kan verzanden in burn-out, depressie of ziekte. Enerzijds zijn we op zoek naar prikkels, beleving en avontuur, tegelijkertijd hebben we steeds meer behoefte aan balans in het leven. Puur inZicht Coaching & Training is een antwoord op de 24-uurs economie en de continue stroom aan informatie.

Vaak ontstaat een burn-out of overspannenheid op een moment in je leven dat er te veel factoren zijn die tegelijk of te intens je aandacht vragen, bijvoorbeeld werk, kinderen, een zieke dierbare, financiën of je eigen gezondheid. Het kan zijn dat je altijd alles perfect wilt doen of alles in de hand wilt houden. Dat je je verplicht voelt om het iedereen altijd naar de zin te maken. Hierdoor lukt het op een bepaald moment gewoon niet meer om aan alle eisen, die je aan jezelf stelt of die door anderen aan je gesteld worden, te voldoen. Je hele systeem raakt dan in een permanente vecht-vlucht reactie, de voeding voor stress en burn-out klachten.

Bewustwording is de beleving van zowel je eigen ik als je omgeving. Bewust ervaren wat je ziet, hoort, voelt en ook weten wat er in je omgaat. Je vrij voelen om te handelen of te zijn en de keuze hebben uit verschillende mogelijkheden. Gedrag wordt vaak beïnvloed door geconditioneerde processen. Handelingen die gebaseerd zijn op emoties die nog niet verwerkt zijn. Je gedrag is vaak gebaseerd op gewoontes en je ziet vaak maar één of een beperkt aantal mogelijkheden om te handelen.

Bewustwording vraagt ook om het durven openen van je hart om te beleven en te durven voelen. Met een lager bewustzijn kijk je vooral naar buiten, neem je minder de verantwoordelijkheid over je eigen leven en blijf je dromen zonder in actie te komen. Met een hoger ontwikkeld bewustzijn ontwaak je en kijk je helderder naar wat zich binnen je afspeelt, zodat je zelfstandiger en duidelijker keuzes maakt. Bewustzijn geeft inzicht en inzicht geeft je ruimte.

Als je bewust bent van je belemmerende overtuigingen en vastgeroeste patronen, kan je deze gaan doorbreken en je richten op verandering en groei.

Human Design coaching

Coachen met behulp van Human Design gaat over het begeleiden op een manier die je eigen unieke persoonlijkheid respecteert en versterkt. Het draait om het begrijpen van je innerlijke blauwdruk en het aanreiken van tools en inzichten die passen bij je specifieke ontwerp, waardoor je jezelf beter leert kennen en je volledige potentieel kan benutten. Het is als het ontgrendelen van een schatkist vol mogelijkheden, waarbij elke persoon wordt aangemoedigd om zijn of haar eigen unieke pad te volgen met begrip, ondersteuning en compassie.

Loopbaan coaching

Loopbaan coaching kan worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van werk, scholing en carrière. Deze vraagstukken hebben veelal betrekking op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

  • Welke elementen motiveren en geven energie?
  • Wat demotiveert je juist?
  • Wat zijn je sterke en zwakke kanten?
  • Heb je een functionele of disfunctionele werkhouding?
  • Wat zijn je drijfveren, kernkwaliteiten- en waarden, vaardigheden en/of talenten?

Creatie- en inspiratie coaching

Heb je grote plannen maar heb je ondersteuning nodig om ze werkelijkheid te maken? Bij Puur inZicht Coaching & Training bieden wij creatie- en inspiratiesessies om je te helpen je doelen waar te maken. Of je nu van baan of functie wilt veranderen, een eigen bedrijf wilt starten, persoonlijke doelen wilt bereiken of meer in je energie wilt komen, onze sessies bieden inspiratie, ondersteuning en activatie die je nodig hebt. Geef je plannen de boost die ze nodig hebben. Samen wordt jouw visie omgezet in actie door obstakels te overwinnen. Je wordt ondersteund met praktische tools om je doelen helder te krijgen.

Vitaliteits coaching

Wat is vitaliteit?

Bij de term vitaliteit (letterlijk ‘levenskracht’) staan drie begrippen centraal:

  • energie: jezelf levendig, energiek voelen;
  • motivatie: het stellen van doelen in je leven en moeite doen om die te bereiken;
  • veerkracht: de persoonlijke kracht om met de dagelijkse ups en downs om te gaan.


Een vitaal persoon heeft de kracht, de wil en de energie om op een positieve manier zijn of haar leven in te richten. De mate waarin iemand meer of minder vitaal is, hangt van meerdere factoren af. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een persoon vitaler is naarmate hij of zij meer invloed heeft op de eigen regie van het leven. Daarnaast spelen bewegen, voeding, meditatie, slaap, werk en omgeving ook een belangrijke rol bij de mate van vitaliteit.

Puur inZicht Coaching & Training begeleidt organisaties met een vitaliteitsprogramma. Met als doel stressreductie, een balans in energie, motivatie, veerkracht en intern leiderschap.

Tarieven

Kijk HIER voor meer informatie over de tarieven.
Wil je meer weten over de diverse coaching trajecten van Puur inZicht Coaching & Training? Neem dan contact op voor meer informatie.

Bel me ->