Over Puur inZicht Coaching

Puur inzicht begeleidt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en groei in bewustwording en ondersteunt organisaties bij vitaliteit, loopbaanbegeleiding en organisatorische ontwikkeling.

Puur inZicht Coaching voor:

Organisaties

omdat je…

· het werkgeluk van medewerkers wilt verhogen en de verbinding tussen medewerkers en organisatieonderdelen wilt verbeteren;
· bewustwording wilt verhogen bij medewerkers van vaste patronen en houding en gedrag;
· ondersteuning, begeleiding en inZicht wilt over de gezondheid en vitaliteit van medewerkers;
· werkstress en verzuim wilt reduceren;
· vanuit puurheid en openheid leiding wilt geven waarbij transparantie zorgt voor de juiste verbinding;
· de wens hebt medewerkers vanuit passie te laten werken waardoor ze duurzaam inzetbaar zijn en van toegevoegde waarde blijven voor de organisatie;
· een medewerker vast is gelopen en inZicht wilt in de keuzemogelijkheden van zijn of haar carrière;
· ondersteuning wilt bij het onderzoeken naar de talenten van medewerkers.

Lees meer over Puur inZicht Coaching voor organisaties

Jezelf

omdat je…

· leeft vanuit je hoofd in plaats vanuit het hart (je hart is een zuiver kompas);
· kampt met een burn-out en stressklachten;
· op zoek bent naar (innerlijke) rust;
· op de automatische piloot (vaste patronen) leeft in plaats van te voelen waarom je doet zoals je doet;
· moeilijk keuzes kunt maken en vastloopt in het nemen van besluiten;
· alles op orde hebt maar je niet gelukkig voelt;
· bewustwording wilt verhogen;
· inzicht wilt in je (familie) systeem van herkomst en welke vaste patronen er zijn;
· het even niet meer weet, problemen hebt op school, onzeker bent, last hebt van angsten;
· boos bent of agressie voelt na bijvoorbeeld een scheiding;
· graag samen kijkt naar een oplossing voor het vergroten van je zelfvertrouwen;
· moeilijk kunt omgaan met emoties en je snel overprikkeld bent;
· hoog sensitief of hoog gevoelig bent en hier (nog) niet mee weet om te gaan;
· slecht slaapt, je moeilijk kunt concentreren en je depressief voelt;
· veel stress ervaart en deze niet weet te verlagen;
· je al zo erg hebt aangepast (aan verwachting van een ander) dat je stuurloos bent.;
· inzicht wilt in je gezondheid en vitaliteit;
· wilt werken aan je gezondheid omdat je fysieke klachten hebt.

Lees meer over Puur inZicht Coaching voor jezelf.

Puur inZicht Coaching ondersteund mens en organisatie bij:

  • Individuele coaching
  • Loopbaan coaching
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Bewustwordingsprogramma’s
  • Stressreductie
  • Vitaliteitsprogramma’s
  • Inzicht in gezondheid
  • Organisatieontwikkeling

Coach methodes van Puur inZicht

Puur inZicht werkt vanuit verschillende invalshoeken, zo wordt gewerkt met de methodiek systemisch coachen en volgens de wetten van de natuur, waarbij de thema’s veiligheid, erkennen, autonomie en zingeving centraal staan.

Systemisch coachen is een therapeutische methode die gericht is op familie- en organisatiesystemen. Puur inZicht werkt met deze methode omdat je onbewust als lid van het systeem verstrikt kunt raken in het lot van een ander. Puur inZicht gaat samen met jou op onderzoek uit om verborgen patronen en de dynamiek uit de familie van herkomst, partnerrelatie(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken.

Het doel van systemisch coachen is om inZicht te krijgen op de interacties van jouw systemen en de samenhang met de coachvraag. Er wordt gekeken welke positie je hebt ingenomen en welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe je weer meer in de eigen kracht kan komen. Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding openen zich nieuwe wegen voor veranderingen zowel in je privé leven als in je werk.

Coachen met de wet van de natuur waarbij de thema’s veiligheid, erkennen, autonomie en zingeving centraal staan geven een volledig beeld waarom je doet zoals je doet. Gaandeweg het leven maken wij onbewuste verhalen die wij zijn gaan geloven of hebben opgelegd gekregen door onze omgeving. Het volledig (zelf) acceptatie is het hoofdthema waar het om draait. Wanneer jij jezelf accepteert en waardeert en je behoeftes en verlangens volgt, komt er een positieve stroming en zal er meer rust komen in je hoofd en zal het geluk in het leven toenemen.

Meer weten? Wil je meer weten over Puur inZicht coaching, een afspraak maken of kennismaken? Neem dan contact met mij op.