Coaching

Wie worstelt met levensvragen en -keuzes, het gevoel heeft geleefd te worden, kan verzanden in burn-out, depressie of ziekte.
Enerzijds zijn we op zoek naar prikkels, beleving en avontuur. Tegelijkertijd hebben we steeds meer behoefte aan meer balans in het leven.

Puur inZicht Coaching is een antwoord op de 24-uurs economie en de continue stroom aan informatie.

Vaak ontstaat een burn-out of overspannenheid op een moment in je leven dat er te veel factoren zijn die tegelijk of te intens je aandacht vragen: werk, kinderen, een zieke dierbare, eigen gezondheid…

Het kan zijn dat je altijd alles perfect wilt doen of alles in de hand wilt houden. Dat je je verplicht voelt om het iedereen altijd naar de zin te maken. Waardoor het op een bepaald moment gewoon niet lukt meer om aan alle eisen, die je aan jezelf stelt of die door anderen aan je gesteld worden, te voldoen. Je hele systeem raakt dan in een permanente vecht-vlucht reactie – de voeding voor stress en burn-out klachten.

Hoe werkt Puur inZicht Coaching Tiel?

Puur inZicht Coaching Tiel begeleidt op weg naar meer inhoud en zingeving, zowel op persoonlijk, zakelijk als maatschappelijk gebied.

Altijd draait het om de drie kernvragen:
Wie ben ik?
Wat wil ik?
Wat kan ik?

Het doel van coaching is het versterken van de balans tussen je persoonlijke wensen en je relatie tot je werk en de wereld om je heen. Zodat je gevoelens van onmacht veranderen in het (her)vinden van je innerlijke kracht.

Puur inZicht past systemisch coaching en coaching volgens de wetten van de natuur toe. Hierbij staan de thema’s veiligeid, erkenning, autonomie en zingeving centraal.

Systemisch coachen

coaching

Systemisch coachen is een therapeutische methode die gericht is op familie- en organisatiesystemen.
Puur inZicht Coaching Tiel werkt met deze methode omdat je onbewust als lid van het systeem verstrikt kunt raken in het lot van een ander. We gaan samen op onderzoek uit om verborgen patronen en de dynamiek uit de familie van herkomst, partnerrelatie(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken.

Het doel van systemisch coachen is om inZicht te krijgen op de interacties van jouw systemen en de samenhang met de coachvraag. Er wordt gekeken welke positie je hebt ingenomen en welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe je weer meer in de eigen kracht kan komen. Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding openen zich nieuwe wegen voor veranderingen zowel in je privé leven als in je werk.

Volgens de wetten van de natuur

Coachen volgens de wet van de natuur waarbij de thema’s veiligheid, erkennen, autonomie en zingeving centraal staan, geven een helder inzicht waarom je doet zoals je doet. Gedurende ons leven zijn we onbewust verhalen gaan geloven die we onszelf hebben verteld of die we opgelegd hebben gekregen door onze omgeving.

Volledige (zelf)acceptatie is hier het hoofdthema. Wanneer jij jezelf accepteert en waardeert en je behoeftes en verlangens volgt, komt er een positieve stroming in je leven. Er zal er meer rust komen in je hoofd en het geluk in je leven zal toenemen

Individuele coaching

Individuele coaching is een praktische en laagdrempelige persoonlijke vorm van hulpverlening.
Puur inZicht begeleidt je bij het verwerven van meer inzicht in je kwaliteiten en vaardigheden, zodat je het vertrouwen krijgt om op eigen kracht oplossingen te vinden in lastige situaties.

Lees HIER meer.

Loopbaan coaching

Loopbaan coaching kan worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van werk, scholing en carrière.
Deze vraagstukken hebben veelal betrekking op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Puur inZicht Coaching Tiel geeft je inzicht bij:

· welke elementen motiveren en energie geven maar ook welke demotiveren;
· sterke en zwakke kanten;
· functionele en disfunctionele werkhouding;
· drijfveren, verlangens, vaardigheden en/ of talenten.

Coaching voor organisaties

Met een wetenschappelijk en gepatenteerd persoonlijk programma helpt Puur inZicht medewerkers gezonder, gelukkiger en vitaler te worden. Aan werkgevers wordt hiermee inzicht verschaft in de mate van vitaliteit binnen de organisatie. Dit is van groot belang om uitval door burn-out of ziekte te voorkomen.

Puur inZicht Coaching Tiel biedt ondersteuning aan organisaties wanneer:
  • je werkgevers meer werkgeluk gunt en een betere verbinding wenst tussen medewerkers en organisatieonderdelen;
  • je bewustwording wilt verhogen bij medewerkers van vaste patronen en houding en gedrag;
  • je ondersteuning, begeleiding en inZicht zoekt bij het verhogen van de gezondheid en vitaliteit van medewerkers;
  • werkstress en verzuim in het bedrijf wilt reduceren;
  • je vanuit puurheid en openheid leiding wilt geven, waarbij transparantie zorgt voor de juiste verbinding;
  • je de wens hebt medewerkers vanuit passie te laten werken waardoor ze duurzaam inzetbaar zijn en van toegevoegde
    waarde blijven voor de organisatie;
  • een medewerker is vastgelopen en inZicht wil in de keuzemogelijkheden van zijn of haar carrière;
  • je ondersteuning zoekt bij het onderzoeken naar de talenten van medewerkers.

Lees HIER meer over de Persoonlijkheids- en Leefstijlscan voor organisaties.

Coaching bij hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk. Ongeveer 20% van de bevolking is hoogsensitief.
Een HSP krijgt meer prikkels ongefilterd binnen en verwerkt alle indrukken uitgebreider en intensiever dan de gemiddelde mens.
Waar anderen geen moeite hebben met mensenmassa’s of harde muziek, kan het voor HSPs al snel te veel zijn.
Met als gevolg dat ze overprikkeld raken door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.

Hooggevoeligheid kan ontstaan vanuit een (over-)emotionele reactie.
Het is een soort alarm van het zenuwstelsel dat het even te veel is geweest.
Als de stress zich opstapelt kun je emotioneler reageren. Je kunt meer prikkelbaar, angstig en verdrietig zijn en ergert je aan alles en iedereen. Alle grenzen zijn bereikt, de bekende laatste druppel…

Als je hoogsensitief of hooggevoelig bent is het extra belangrijk om naar je gevoel te luisteren.
Als je goed voor jezelf zorgt, je grenzen goed bewaakt, je omgeeft met positieve mensen en je goed afstemt op je eigen behoefte krijg je meer innerlijke rust en de juiste verbinding met jezelf.

Wil je meer weten over de diverse coaching trajecten van Puur inZicht Coaching Tiel?
Neem dan contact op voor meer informatie.

Tarieven

Kijk HIER voor meer informatie over de tarieven.