Puur inZicht is er voor jou!

Hoe werkt Puur inZicht Coaching Tiel?

Puur inZicht Coaching Tiel coacht je op weg naar meer inhoud en zingeving, zowel op persoonlijk, zakelijk als maatschappelijk gebied.

Altijd draait het om de drie kernvragen:
– Wie ben ik?
– Wat wil ik?
– Wat kan ik?

Het doel van coaching is het versterken van de balans tussen je persoonlijke wensen, je relatie tot je werk en de wereld om je heen. Zodat je gevoelens van onmacht kunnen veranderen in het (her)vinden van je innerlijke kracht.

Puur inZicht past systemisch coaching toe en coaching volgens de wetten van de natuur. Hierbij staan de thema’s veiligheid, erkenning, autonomie en zingeving centraal.

Systemisch coachen

Systemisch coachen is een therapeutische methode die gericht is op familie- en organisatiesystemen. Puur inZicht Coaching werkt met deze methode omdat je onbewust als lid van een systeem verstrikt kunt raken in het lot van een ander. We gaan samen op onderzoek uit om verborgen patronen en de dynamiek uit de familie van herkomst, partnerrelatie(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken.

Het doel van systemisch coachen is om inZicht te krijgen op de interacties van jouw systemen en de samenhang met de coachvraag. Er wordt gekeken welke positie je hebt ingenomen en welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe je weer meer in je eigen kracht kunt komen. Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding openen zich nieuwe wegen voor veranderingen zowel in je privéleven als in je werk.

Volgens de wetten van de natuur

Coachen volgens de wet van de natuur waarbij de thema’s veiligheid, erkennen, autonomie en zingeving centraal staan, geven een helder inzicht waarom je doet zoals je doet. Gedurende ons leven zijn we onbewust verhalen gaan geloven die we onszelf hebben verteld of die we opgelegd hebben gekregen door onze omgeving.

Volledige (zelf)acceptatie is hier het hoofdthema. Wanneer jij jezelf accepteert en waardeert en je behoeftes en verlangens volgt, komt er een positieve stroming in je leven. Er zal er meer rust komen in je hoofd en het geluk in je leven zal toenemen.

Tarieven

Tarieven individuele coaching:

Kort traject:

Kennismakingsgesprek en 2 vervolggesprekken:
Prijs: € 437,50 excl. BTW

Middellang traject: Kennismakingsgesprek en 6 vervolggesprekken:
Prijs: € 937,50 excl. BTW

Lang traject: Kennismakingsgesprek en 10 vervolggesprekken:
Prijs: € 1.437,50 excl. BTW

Intake/trajectplan en eindrapportage op aanvraag: Prijs: € 100,00 per rapportage

Prijzen voor organisaties.

Neem contact op voor tarieven voor particulieren.

Tarieven groepsprogramma:

Groepsprogramma BewustZIJN

Het BewustZIJNs programma duurt zes maanden; één dagdeel per maand van 9.30 uur tot 13.00 uur. De groepsgrootte zal maximaal 10 zijn om zo de kracht van het programma en de meerwaarde voor een ieder te kunnen borgen.

Voor organisaties
Prijs; € 699,00 excl. BTW

Voor particulieren
Prijs; € 599,00 incl. BTW

Tarief Time Out dag:

Een Time Out dag is een ééndaagse groepsworkshop die ideaal is als je oprechte aandacht en tijd voor jezelf wilt.

Voor organisaties
Prijs; € 149,00 excl. BTW

Voor particulieren
Prijs; € 125,00 incl. BTW

Vergoeding:

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Via de Arbo-dienst van het bedrijf
Bijv. in het kader van burn-out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Meer weten? Wil je meer weten over de diverse trajecten van Puur inZicht?
Neem dan contact op voor meer informatie.