Vitaliteit en gezondheid

Wat is vitaliteit?

Bij de term vitaliteit (letterlijk ‘levenskracht’) staan drie begrippen centraal:
· energie
· motivatie
· veerkracht

Bij energie gaat het over jezelf ‘energiek voelen’. Bij motivatie draait het om het stellen van doelen in je leven en om moeite doen die te halen. Veerkracht is de persoonlijke kracht om met de dagelijkse ups en downs om te gaan. Een vitaal persoon heeft dus de kracht, wil en het vermogen om op een positieve manier zijn leven in te richten.

De mate waarin iemand meer of minder vitaal is, hangt van meerdere factoren af. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een persoon vitaler is naarmate hij meer invloed heeft op de regie van zijn eigen leven. Daarnaast spelen, bewegen, voeding, slaap, werk en omgeving ook een belangrijke rol bij de mate van vitaliteit.

Vitaal in bedrijf

Voor organisaties biedt Puur inZicht het vitaliteitsprogramma ‘vitaal in bedrijf’ aan, Dit is een programma dat organisaties ondersteunt d.m.v. individuele coaching en gericht is op innerlijk leiderschap, energie, motivatie, veerkracht, gezond gedrag en stressreductie. We merken nog meer dan voorheen dat vitale medewerkers van levensbelang zijn voor een gezonde organisatie.

Door de huidige situatie moeten medewerkers en leidinggevenden continu omgaan met hoge werkdruk, veranderende omstandigheden en eventuele baanonzekerheid. Daardoor is de rek er voor velen uit, met als gevolg een toename van mentale en fysieke klachten. Deze situatie vraagt innerlijk leiderschap van medewerkers en een andere manier van leiding geven. Organisaties die hier aandacht aan besteden plukken daar vaak direct de vruchten van. Focus op vitaliteit, gezondheid en positieve doelen draagt bij aan het voorkomen van verzuim en/of verzuimreductie.

Persoonlijkheid- en leefstijlscan

Puur inZicht heeft een samenwerking met Tsuru om gezamenlijke samen hun missie uit te dragen “werken aan gezondheid en vitaliteit in organisaties”. Via een wetenschappelijk en gepatenteerd persoonlijk programma helpt Puur inzicht met Tsuru medewerkers gezonder, gelukkiger en vitaler te worden terwijl aan werkgevers inzicht verschaft wordt in de mate van vitaliteit binnen de organisatie.

Pas als je weet hoe je gezondheid ervoor staat, kun je werken aan vooruitgang. De Persoonlijkheid & Leefstijl Scan is de nulmeting van Tsuru. Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten op de 5 leefstijlgebieden voeding, slaap, stress, bewegen en ambitie en op persoonlijkheid, gezondheid en geluk, leren we de medewerker kennen. Met deze informatie stellen we een uitgebreid rapport samen, met daarin een samenvatting van alle bevindingen in ongeveer 50 pagina’s. Voor ieder gebied krijgt men een profiel met informatie die specifiek ingaat op individuele behoeften, zodat er bewustwording en inzicht in gewoontes ontstaat. Alle profielen en verdiepende informatie zijn geschreven door het Tsuru team van wetenschappers en experts, en zijn daarmee altijd gebaseerd op de laatste wetenschappelijke bevindingen.

Online persoonlijke coaching

Vitale medewerkers zijn essentieel voor een gezonde organisatie. Een goede werkgever faciliteert daarom online persoonlijke coaching voor het medewerker welzijn als geheel én monitort hoe dit over de tijd ontwikkelt. Op deze manier verbetert werkgeluk, fysieke en mentale gezondheid en motivatie op een duurzame manier, met als gevolg dat verzuim daalt en productiviteit stijgt! Puur inZicht en Tsuru heeft alle tools in huis om vitaliteit te meten, te verbeteren en inzichtelijk te houden, met 100% privacy garantie.

Vitaliteit en leefstijl Tiel

Bianca van Oss van Puur inZicht Coaching begeleidt mensen en organisaties bij vitaliteit- en leefstijl programma’s. Wil je meer weten over vitaliteit en leefstijl door Puur inZicht? Neem dan contact op voor meer informatie.

Inzicht in gezondheid

Aan vrijwel alle westerse ziektebeelden liggen laaggradige ontstekingen ten grondslag. Dit zijn ontstekingen die, als het waren, blijven ‘sudderen’ in het lichaam. Omega-3 is de schakelaar die in staat is deze ontsteking uit te zetten. Een ander belangrijk gegeven is dat omega-3 de reparatieprocessen van de cellen ondersteunt. Het versoepelt het celmembraan zodat alle cellen weer toegankelijk worden voor opname van vitamines, mineralen en voor de uitwisseling van allerlei signaalstoffen zoals hormonen en neurotransmitters die in de cel hun werk moeten doen. Net zo belangrijk is daarbij de uitscheiding van afvalstoffen uit de cel. Een goede in-en uitwisseling in de cel is essentieel om stroming en balans te creëren in je lichaam. Omega-3 draagt op een positieve manier bij aan dit proces.

Puur inZicht heeft een samenwerking met Zinzino en geeft een uniek inzicht in de huidige omega 6:3 balans van je lichaam door middel van een, zelf af te nemen, droge bloedtest. De bloedtest geeft een goed beeld van de omega-6:3 balans in het bloed door het celmembraan van de rode bloedcellen te meten. Daarbij geeft het ook inzicht in de flexibiliteit van het celmembraan. Deze informatie is zeer waardevol: een soepeler celmembraan zorgt namelijk voor een betere opname van voedingstoffen zoals vitamines, mineralen, maar ook voor bijvoorbeeld betere toegankelijkheid voor eiwitten die weer van belang zijn voor je DNA. Dit is verminderd mogelijk bij verharde, minder flexibele cellen. De test biedt de mogelijkheid om de omega-3 inname gericht bij te sturen, zodat je de algehele balans kunt optimaliseren. Rode bloedcellen vernieuwen zich in ongeveer vier maanden. Het duurt daardoor minimaal 4 maanden voordat het resultaat van de omega-3 inname gemeten kan worden om een representatief beeld te krijgen.

Door de synergetische ingrediënten en de zuiverheid van de producten van Zinzino ontstaat een hoogwaardige opname in het lichaam. Meer dan 620.000 (bron maart 2021) BalanceTest bloedonderzoeken wijzen dit uit, uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium uit Noorwegen (Vitas). Hiermee bezit Zinzino de grootste database ter wereld op het gebied van onderzoek naar de omega-3 balans. Dit in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, veelal uitgevoerd door Dr. Paul Clayton (Fellow van het institute of Food, Brain & Behavior in Oxford), zorgt ervoor dat Zinzino dermate veel kennis heeft vergaard om de allerbeste gezondheidsproducten te kunnen ontwikkelen.

Inzicht in gezondheid Tiel

Wil jij gezond worden, zijn en blijven? Wil je meer weten over de producten van Zinzino die bij jou passen, de wijze van inname en hoe je de BalanceTest afneemt? Neem dan contact op voor meer informatie.