Puur inZicht Coaching voor organisaties

Puur inZicht biedt coaching voor organisaties op het gebied van begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en gezondheid. Hiervoor heeft Puur inZicht diverse trajecten ontwikkeld.

De Persoonlijkheids- en Leefstijlscan geeft werkgevers inzicht in de mate van vitaliteit binnen de organisatie.
Aan werkgevers wordt hiermee inzicht verschaft in de mate van vitaliteit binnen de organisatie.
Dit is van groot belang om uitval door burn-out of ziekte te voorkomen. 

Puur inZicht Coaching voor organisaties biedt ondersteuning wanneer:

  • je werkgevers meer werkgeluk gunt en een betere verbinding wenst tussen medewerkers en organisatieonderdelen;
  • je bij medewerkers bewustwording wilt verhogen over vaste patronen, houding en gedrag;
  • je ondersteuning, begeleiding en inZicht zoekt bij het verhogen van de gezondheid en vitaliteit van medewerkers;
  • je werkstress en verzuim in het bedrijf wilt reduceren;
  • je vanuit puurheid en openheid leiding wilt geven, waarbij transparantie zorgt voor de juiste verbinding;
  • je de wens hebt medewerkers vanuit passie te laten werken, waardoor ze duurzaam inzetbaar zijn en van toegevoegde waarde blijven voor de organisatie;
  • een medewerker is vastgelopen en inZicht wil in de keuzemogelijkheden van zijn of haar carrière;
  • je ondersteuning zoekt bij het onderzoeken naar de talenten van medewerkers.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Puur inZicht Coaching voor jouw organisatie?
Neem dan contact met Bianca op.